Ultra High SpeedCam

Phantom TMX 7510

Phantom TMX 7510

Haupteigenschaften Ultraschneller rückseitig beleuchteter CMOS Sensor 1.280 x 800 Pixel @ 76.000 fps 1.280 x 256 Pixel @ 233.330 fps…
Vergleichen
Phantom TMX 7510

Phantom TMX 6410

Haupteigenschaften Ultraschneller rückseitig beleuchteter CMOS Sensor 1.280 x 800 Pixel @ 65.940 fps 1.280 x 256 Pixel @ 202.220 fps…
Vergleichen
Phantom TMX 5010 High Speed Cam

Phantom TMX 5010

Haupteigenschaften Ultraschneller rückseitig beleuchteter CMOS Sensor 1.280 x 800 Pixel @ 50.725 fps 1.280 x 256 Pixel @ 155.550 fps…
Vergleichen
Phantom T3610 Ultra High SpeedCam

Phantom T3610

Haupteigenschaften Ultraschneller rückseitig beleuchteter CMOS Sensor 1.280 x 800 Pixel @ 38.040 fps 1.280 x 256 Pixel @ 94.590 fps…
Vergleichen
Phantom T3610 Ultra High SpeedCam

Phantom T2410

Haupteigenschaften Rückseitig beleuchteter CMOS Sensor 1280 x 800 Pixel @ 24.270 fps 1280 x 320 Pixel @ 60.360 fps 640…
Vergleichen
Phantom T4040 Ultra High SpeedCam

Phantom T4040

Haupteigenschaften Rückseitig beleuchteter CMOS Sensor 2.560 x 1.664 Pixel @ 9.350 fps 1.536 x 768 Pixel @ 20.250 fps 512…
Vergleichen
Ultra High SpeedCam

Phantom v2640

Haupteigenschaften Ultraschneller CMOS Sensor 2.048 x 1.952 Pixel @ 6.600 fps 1.920 x 1.080 Pixel @ 12.500 fps 512 x…
Vergleichen
Ultra High SpeedCam Phantom v1840

Phantom v1840

Haupteigenschaften Ultraschneller CMOS Sensor 2.048 x 1.952 Pixel @ 4.510 fps 1.920 x 1.080 Pixel @ 8.750 fps 512 x…
Vergleichen